Location: Home >> Scientists
    Scientists
Name:
Zhou Zhenqiao
Education:
Ph.D
Positions:
Academic title:
Associate Researcher
Phone:
Fax:
E-mail:
zhouzq@sibet.ac.cn
Personal Website:
Postal Code:
215163
Mailing Address:
No.88,Keling Road, Suzhou New District, China

Resume:

Zhou Zhenqiao, Ph.D. graduated from Huazhong University of science and technology, now works in Suzhou Institute of Biomedical Engineering and Technology, Chinese Academy of Sciences. He is a member of the youth innovation promotion association, Chinese Academy of Sciences and a master supervisor.

Zhou Zhenqiao is committed to developing a new generation of two-photon microscopic imaging technology. The new technology of multi-optical axis coupling and secondary focusing is proposed for the first time, and the composite objective structure of large-field multi-region imaging is developed, which can realize cross-brain imaging, cell resolution and real-time imaging at the same time. This method is the first two-photon imaging technique in the world that can simultaneously perform single-cell resolution real-time imaging of three brain functional regions with a transverse span of 10mm and a longitudinal drop of 2mm.


Direction:

Biomedical photonics, especially the research of the new generation of two-photon microscopic imaging technology and biological cortical microscopic imaging technology

Community service:

Achievements:
Article:

(1) Yang Mengke; Zhou Zhenqiao*; Zhang Jianxiong; Jia Shaoshao; Li Tong; Guan Jiangheng; Liao Xiang; Leng Bing; Lyu Jing; Zhang Kuan; Li Min; Gong Yan; Zhu Zhiming; Yan Junan; Zhou Yi; Liu Jian; Zsuzsanna Varga; Arthur Konnerth; Tang Yuguo*; Gao Jinsong*; Chen Xiaowei; Jia Hongbo; MATRIEX imaging: multiarea two-photon real-time in vivo explorer, Light: Science & Applications, 2019, 8: 109.SCI

(2) Zhou Zhenqiao; Li Longhui; Wang Jiancun; Hu Qinglei; Zeng Shaoqun*; Beam deformation within an acousto-optic lens, Optics Letters, 2015, 40(10): 2197-2200.SCI

(3) Zhou Zhenqiao#; Chen Dayu#; Huang Zhiqiang; Wang ShaoFang; Zeng Shaoqun*; Monitoring the Oxygen Dynamics of Brain Tissue In Vivo by Fast Acousto-Optic Scanning Microscopy: A Proposed Instrument, Adv. Exp. Med. Biol., 2016, 8: 393-399.SCI

(4) Wang Meng # ; Liao Xiang #*; Li Ruijie # ; Liang Shanshan #; Ding Ran; Li Jingcheng; Zhang Jianxiong; He Wenjing; Liu Ke; Pan Junxia; Zhao Zhikai; Li Tong; Zhang Kuan; Li Xingyi; Lyu Jing; Zhou Zhenqiao; Zsuzsanna Varga; Mi Yuanyuan; Zhou Yi; Yan Junan; Zeng Shaoqun; Liu Jian; Arthur Konnerth; Israel Nelken; Jia Hongbo*; Chen Xiaowei*; Single-neuron representation of learned complex sounds in the auditory cortex, Nature Communications, 2020, 11: 4361.SCI

(5) Xiong Hanqing; Zhou Zhenqiao; Zhu Mingqiang; Lv Xiaohua; Li Anan; Li Shiwei; Li Longhui; Yang Tao; Wang Siming; Yang Zhongqin; Xu Tonghui; Luo Qingming; Hui Gong*; Zeng Shaoqun; Chemical reactivation of quenched fluorescent protein molecules enables resin-embedded fluorescence microimaging, Nature Communications, 2014, 5: 3992.SCI

Copyright 2003 - 2005 All Rights Reserved Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, Chinese Academy of Sciences
Southeast Road 3888 Changchun Jilin Email:ciomp@ciomp.ac.cn